SETP

CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN DỊCH NĂNG LƯỢNG BỀN VỮNG
VIỆT NAM – EU (SETP)

KÊU GỌI ĐỀ XUẤT HỖ TRỢ KỸ THUẬT
DÀNH CHO CÁC ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC
KHÔNG THUỘC BỘ CÔNG THƯƠNG

Thuộc Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật Chuyển dịch Năng lượng Bền vững Việt Nam - EU (Dự án EVSET)

Hỗ trợ Kỹ thuật hướng tới chuyển dịch năng lượng bền vững tại Việt Nam dành cho các đơn vị không thuộc Bộ Công Thương

Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật Chuyển dịch Năng lượng Bền vững Việt Nam – EU (Dự án EVSET) mở đợt Kêu gọi Đề xuất Hỗ trợ Kỹ thuật lần thứ 1 (Call for Technical Assistance  – CfTA1) dành cho các đơn vị, tổ chức không thuộc Bộ Công Thương để cùng thực hiện chuyển dịch năng lượng bền vững tại Việt Nam. Hoạt động được triển khai trong khuôn khổ Chương trình Chuyển dịch Năng lượng Bền vững Việt Nam – EU (SETP/EU – Viet Nam Sustainable Energy Transition Programme) do Liên minh châu Âu (EU) tài trợ.

CfTA1 sẽ xác định và lựa chọn các hỗ trợ kỹ thuật được thực hiện và đóng góp vào mục tiêu chung của Chương trình SETP về (i) nâng cao hiệu quả năng lượng, (ii) tăng cường năng lượng tái tạo trong cơ cấu năng lượng, (iii) cải thiện hiệu quả của Hệ thống Thông tin Năng lượng Việt Nam (VEIS – Viet Nam Energy Information System)

CfTA1 hướng tới các Bộ và tổ chức công không thuộc Bộ Công Thương tại cấp Quốc gia và cấp tỉnh, và các tổ chức khác hoạt động trong lĩnh vực năng lượng từ các khối học thuật và nghiên cứu và các tổ chức xã hội. 

Kêu gọi đề xuất sẽ diễn ra từ ngày 05/06/2023 đến hết ngày 28/07/2023 (giờ Việt Nam). Phiên chia sẻ thông tin về CfTA1 đã được tổ chức vào ngày 28/06/2023 để cung cấp các thông tin về CfTA1 tới các đơn vị quan tâm. Tất cả các thông tin liên quan và thông báo quan trọng sẽ được đăng tải tại trang này.

Thông báo số 2

Dự án EVSET xin thông báo 3 đơn vị có TACN đã được lựa chọn dưới đây được gia hạn nộp FTAP bản sau cùng tới ngày 01/03/2024.

                                          Tên hỗ trợ kỹ thuật                         Đơn vị nộp đề xuấtNgành
Nghiên cứu tác động đến lực lượng lao động và các nhóm yếu thế thuộc các nhà máy nhiệt điện đốt than (NMNĐT) của các tập đoàn nhà nước EVN TKV và PVN và chuỗi cung ứng dịch vụ liên quan trong quá trình chuyển dịch năng lượng, xem xét các biện pháp hỗ trợViện Năng lượngNăng lượng tái tạo;
Xây dựng và phát triển năng lực cho các chủ thể chính trong chuỗi giá trị nhiên liệu sinh học rắn ở Việt NamTrường Đại học Lâm nghiệp Việt NamHiệu quả năng lượng; Năng lượng tái tạo;
Chuyển dịch sử dụng than tại nhà máy sản xuất xi măng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, giảm thiểu tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch và tăng cường hiệu quả xử lý chất thải hướng tới nền kinh tế tuần hoànTrường Hóa – Khoa học sự sống, Đại học Bách Khoa Hà NộiHiệu quả năng lượng; Năng lượng tái tạo;

Thông báo số 1

Dự án EVSET đã gửi thư thông báo về kết quả vòng TACN của CfTA1 tới tất cả các đơn vị gửi đề xuất. Vui lòng kiểm tra hòm thư để cập nhật thông tin. 

Dự án EVSET bắt đầu nhận Đề xuất Hỗ trợ kỹ thuật đầy đủ (FTAP) từ các đơn vị có TACN được lựa chọn. Hạn gửi FTAP là ngày 23 tháng 12 năm 2023.

Chúng tôi kêu gọi các đơn vị, tổ chức hợp lệ gửi Đề xuất hỗ trợ kỹ thuật – Technical Assistance Concept Notes (TACN) trong đợt mở kêu gọi đề xuất hỗ trợ kỹ thuật số 1 của Dự án EVSET. Tổng ngân sách dự kiến của CfTA1 lên tới 220.000 EUR.

 

Vui lòng đọc kỹ thông tin tại mục Tiêu chí chung, Thời gianHướng dẫn về CfTA1 để hiểu về các yêu cầu và quy trình cụ thể của CfTA1.

 

Tiêu chí chung

Nơi thực hiện
Việt Nam

Ngôn ngữ Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt

Thời gian thực hiện không quá 12 tháng

Ngân sách của mỗi TA 50.000 - 100.000 EUR

Đơn vị hợp lệ

Các đơn vị hợp lệ, bao gồm nhưng không giới hạn:

 

  • EVN, PVN, TKV, Viện Năng lượng (nếu đề xuất của các đơn vị này không phối hợp với Bộ Công Thương);
  • Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên & Môi trường, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng và các Bộ khác (ngoại trừ Bộ Công Thương);
  • Các Ủy ban có liên quan của Quốc Hội và Đảng;
  • UBND các tỉnh và các Sở, ngành (Ví dụ: Sở Công Thương);
  • Các tổ chức Nghiên cứu & Phát triển (R&D) và các Tổ chức Giáo dục Đại học;
  • Các tổ chức xã hội và nghề nghiệp có liên quan của Việt Nam.

Các ngành hợp lệ

Các TA sẽ đóng góp vào các ngành hợp lệ sau:

    Hiệu quả năng lượng

    Năng lượng tái tạo

    Hệ thống thông tin năng lượng Việt Nam
    (VEIS)

Thời gian

Phiên chia sẻ thông tin về CfTA1 đã được tổ chức vào ngày 28 tháng 6 năm 2023 tại Hà Nội nhằm cung cấp các thông tin chi tiết về CfTA1, bao gồm hướng dẫn chi tiết, Mẫu đề xuất, các tiêu chí đánh giá và giải đáp các câu hỏi từ đơn vị tiềm năng. 

Hỏi & Đáp

Dự án EVSET đã đưa ra Bản Đính chính Số 1 trong câu Trả lời cho một số câu hỏi về CfTA1 tại đây: https://link.setp.vn/BẢN-ĐÍNH-CHÍNH-SỐ-1-Dự-án-EVSET-CfTA1-VIE-21July.23.pdf. Xem phần Hỏi & Đáp đầy đủ tại đường link: https://setp.vn/cfta1-hoi-dap

Nếu câu hỏi của Anh/Chị chưa có trong các câu hỏi đã đăng tải, vui lòng gửi câu hỏi tại mẫu bên dưới trước ngày 19/07/2023. Vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn về CfTA1 trước khi gửi câu hỏi và đề xuất.

Lưu ý: Dự án không trả lời riêng từng câu hỏi tới các đơn vị. Tất cả các câu hỏi và trả lời, cũng như các thông báo quan trọng trong quá trình đánh giá của CfTA1 sẽ được đăng tải tại mục Hỏi & Đáp. Do đó, các đơn vị quan tâm nên thường xuyên truy cập mục Hỏi & Đáp để cập nhật thông tin và các phản hồi từ Dự án.

Biểu mẫu & Tài liệu

Bấm để tải Hướng dẫn về CfTA1 và mẫu TACN:

Nộp Đề xuất

Thời hạn gửi Đề xuất Hỗ trợ kỹ thuật đầy đủ (FTAP) bản điện tử là ngày 23 tháng 12 năm 2023 (giờ Việt Nam).

Back To Top